1867.02 Rakúsko-Uhorské vyrovnanie

Na základe Rakúsko-Uhorského vyrovnania sa Rakúsko-Uhorská monarchia rozdelila na 2 časti duálneho štátu. Pre Slovákov tým začalo ťažké obdobie tvrdej maďarizácie.