1918.04.21 Zmluva medzi Štefánikom, Orlando a Zuppelini

Zmluva, ktorú 21.apríla 1918 v Braschi Palace podpísal Štefánik, Orlando a Zuppelli začínala takto:

Kráľovská talianská vláda uznáva existenciu Česko-Slovenskej armády, jednu a autonómnu, ktorá spadá (národne, politicky a legálne) pod velenie Národnej Rady Českých a Slovenských Zemí.