1916.05 Štefánikové výzvedné a propagačné lety

V máji 1916 prišiel letec Štefánik do Talianska a dostal povolenie od ministerstiev zahraničia a vojny, aby mohol lietať nad líniami Rakúsko-Uhorskej armády a rozhadzovať propagačné letáky. Manifest v letákoch vyzýval Čechoslovákov (sic) aby sa nebáli a dezertovali do Talianska, kde im bude dovolené vstúpiť do tvoriacich sa čsl. légií a bojovať na strane spojencov. Tento manifest vzbudil veľký záujem medzi českými a slovenskými vojakmi bojujúcimi v c.k. armáde. Tisíce z nich dezertovali do Talianska.