1915.11.29 Štefánik odchádza z Ríma do Paríža

Vo vojenskom rozkaze z 30.nov.1915 sa píše: "Vzhľadom na svoj zdravotný stav má dovolené absolvovať cestu na niekoľko etáp a oddychovať na ceste podľa potreby".