1848 Revolúcia

Českí vodcovia počas revolúcie r.1948 požiadali Slovákov, aby sa spojili s Českom a vytvorili autonómny štátny celok v rámci Rakúska. Dvaja slovenskí vodcovia, Miloslav Hurban a Michal Hodža odmietli túto ponuku dúfajúc, že sa im podarí samostatný snem v rámci kráľovstva Maďarska (sic). Potlačenie revolúcie r.1948 habsburskými a ruskými vojskami urobilo koniec týmto špekuláciam o vytvorenie únie Slovákov a Čechov.