1918 Štatistika: Počty členov v slovenských spolkoch v Amerike

Počet členov Prvej Katolíckej Slovenskej Jednoty 

  • 1891 - 4,063 členov
  • 1914 - 46,791 členov
  • 1918 - 51,817 členov

Národný Slovenský Spolok mal r.1918 - 39,118 členov.  

Telocvičná Slovenská Jednota Sokol (Gymnastic Slovak Union Falcon) mala r.1918 - 14,381 členov

Rímsko a Grécko Katolícka Slovenská Jednota Sokol (Roman and Greek Catholic Gymnastick Slovak Union Falcon) mala r. 1918 - 19,450 členov

Všetky slovenské katolícke mužské,  ženské a mládežnícke organizácie v Amerike mali r. 1918 - 131,777 členov

Všetky ostatné slovenské organizácie (sekulárne, evanjelicke, "neutrálne") v Amerike mali r. 1918 - 74,134 členov