1918.03-04 Orlandovo svedectvo o Štefánikovi

Vittorio Emanuele Orlando povedal o M.R.Štefánikovi toto: "V tom čase som bol ministerským predsedom významnej krajiny s 36 miliónmi slobodných obyvateľov. Predo mnou stál politický exulant, bez domova, bez rodnej krajiny, ale v tom okamihu som začal obdivovať toho človeka stojaceho vysoko morálne, ktorý reprezentoval najmohutnejšiu silu na svete: silu idey."

Boli to slová, ktoré o Štefánikovi povel Orlando po tom, ako Štefánik od neho žiadal povolenie ustanoviť Česko-Slovenské vojenské jednotky v Taliansku (čsl.légie) takýmto spôsobom: "Nechcem od Vás nič. Zbavujem Vás hocakých morálnych záväzkov. Nežiadam od Vás nič iné, iba aby moji ľudia mohli zomierať za svoje ideály".

Bolo o trošku skôr ako rok pred tým, ako Štefánikovo lietadlo "Caproni" nevysvetlene havarovalo pri pristávaní vo Vajnoroch. Štefánik bol v tom čase ministrom vojny prvej československej vlády.