1918.02 Separátny mier (Spojenci - R-U Monarchia)?

Rakúsko-Uhorský cisár Karl posiela Prof. Lammasha k Prof. Herronovi s tajným posolstvom pre prezidenta Wilsona, že by chcel uzavrieť separátny mier s Dohodou.