1917.07 Činnosť Osuského vo Švajčiarsku

Dr. Štefan Osuský odchádza do Ženevy, do Švajčiarska, kde po 2 týždňoch zakladá "Tlačové stredisko", ktoré sa stáva centrom diplomatických novinárskych aktivít a špionáže. Píše správy pre americké anglické konzuláty a francúzsku ambasádu v Berne. Nadväzuje dôverné priateľské vzťahy s americkým sociológom žijúcim v Ženeve, s Prof. Georgom Herronom.