1916.07 Osuský prichádza k Benešovi a žiada zmenu pomenovania "Národná Rada Česká"

Začiatok neskôr ako
1916 Jun 01
Začiatok skôr ako
1916 Aug 31

Dr. Štefan Osuský, zástupca Slovenskej Ligy v Amerike, prišiel do Paríža, do centra oslobodzovacieho hnutia, aby sa s ním zoznámil. 

Všimol si, že všetky poštové obálky a hlavičkový papier majú meno "Národná Rada Česká". Nebola tam zmienka o Slovákoch. Povedal, že Slovenská Liga v Amerike nemôže a nebude spolupracovať s Radou, ak v pomenovaní rady nebudú zahrnutí aj Slováci. Dr.Beneš, po konzultáciach s T.G.MasarykomGen. M.R.Štefánikom a s p. Durichom, povedal, že sa zhodli na pomenovaní "Národná Rada Českých Zemí". 

Dr. Štefan Osuský oznámil, že ak Parížska Národná Rada nezmení svoje meno tak, aby zahrňovalo aj Slovákov, že sa vráti do Ameriky a oznámi Slovenskej Lige, že spolupráca Slovákov s Čechmi nie je možná. Koncom roku 1916, po opätovných dohovoroch s členmi Rady, bolo prijaté pomenovanie "Česko-Slovenská Národná Rada".

Legitimita Česko-Slovenskej Národnej Rady v Paríži, ktorú štáty Dohody (postupne) uznali ako dočasnú vládu vtedy ešte neexistujúceho Česko - Slovenska, sa opierala o vznik vojenských jednotiek, ktoré by bojovali po bokoch spojeneckých armád. Vďaka československým légiám vo Francúzsku, Taliansku a predovšetkým v Rusku sa to podarilo.