1915 Noviny Slovenské Slovo

Štefan Osuský s finančnou pomocou svojho švagra založil v Chicagu slovenský denník "Slovenské Slovo".  Editorom bol Gustáv Maršal-PetrovskýSlovenské Slovo agitovalo za akcie Slovenskej Ligy v Amerike. Obhajovalo spoluprácu Čechov a Slovákov v Spojených štátoch. Štefan Osuský, ich zakladateľ, neveril, že by Maďari splnili požiadavky Slovenskej Ligy tak, ako ich ona prezentovala v Memorande Kongresu a Štátnemu Departmentu r. 1914.