1911.11.30 5. Kongres Slovenskej Ligy v Amerike

Účastníci 5. Kongresu Slovenskej Ligy sa  dozvedeli, že (1) Liga má iba 1515 členov a že (2) na konte má iba 1,259.33 dolárov (po strate asi 5,000 dolárov investovaných do Rovnianekovej spoločnosti). Prezidentom po Rovnianekovi sa stal Albert Mamatey.