1910 Štatistika: Slovenské týždenníky v Amerike a v Uhorsku

  • V r. 1910 vychádzalo v Amerike 12 slovenských týždenníkov. Mali dohromady náklad 112,500 výtlačkov.
  • V tom istom čase mali Slováci v Uhorsku 20 týždenníkov s celkovým nákladom 48,300 výtlačkov.