1905 Gróf Appony o Brezovej

Gróf Apponyi, vtedajší maďarský minister školstva (vzdelania), pri svojej návšteve v Lýceu v Bratislave prehlásil, že "Brezová je hniezdom (protimaďarskej) rebélie".