1905.10.15 Central Slovak National Committee

Zástupcovia 13 slovenských organizácií a 9 slovenských novín sa stretli v New Yorku a vytvorili Centrálny Slovenský Narodný Výbor (Central Slovak National Committee) pre zbieranie financií pre potreby Slovákov v Uhorsku.