1897.10.14 - National fund for Slovakia

Vydávatelia a editori slovenských periodík v Amerike sa stretli a dohodli sa na vytvorení Národného Fondu pre Slovensko (National Fund for Slovakia)