1892 Vznik Evanjelickej Jednoty v USA

Začiatok neskôr ako
1892 Jan 01
Začiatok skôr ako
1892 Dec 31

V r.1892 Lutherans (sic) v USA založili Evanjelicku Jednotu.

Táto Jednota vydávala svoje vlastné noviny Slovenský Hlásnik (Slovak Herald).