1890 Vznik Prvej Katolíckej Slovenskej Jednoty v Amerike

Zaciatok presne
1890 Sep 04

Rev. Štefan Furdek založil 4.septembra 1890 1.KSJ v Clevelande.

Jej mottom bolo "Za Boha a Národ".

1.KSJ vydáva časopis (týždeňník) Jednota