1885 Prvé slovenské noviny v Amerike

Po zavretí troch slovenských gymnázií, dvaja bývalí študenti, Janko Slovenský a Július Wolf, prišli do USA. R.1885 začali v Pittsburghu vydávať Bulletin, prvé slovenské noviny v USA.