1882 Furdek prichádza do Ameriky

Pražský biskup na žiadosť Clevelandského biskupa posiela do Ameriky mladého seminaristu Furdeka, aby sa pripravil na vedenie Českej farnosti Lurdskej panny Márie, kde po vysviacke Furdek pôsobil až do svojej smrti r.1915