1889 Prvá slovenská škola v Amerike

Prvá slovenská škola v Amerike vznikla pre slovenskej farnosti v mestečku Streator, Illinois, r.1889, 6 rokov po vzniku farnosti. Nezadlho potom začali "hromadne" vznikať slovenské farnosti a školy naprieč Amerikou.