1893 Slovenské spolky v Amerike

V r. 1893 bolo naprieč Amerikou 277 Slovenských spolkov, ktorých členovia si navzájom pomáhali vo finančnej núdzi. Z nich bolo

  • 148 v Pensylvánii
  •  33 v New York
  •  30 v Ohio 
  •    8 v Illinois