1889 -1910 Štatistika: Emigrácia Slovákov do USA

377,527 Slovákov, ktorí príšli do USA v rokoch 1889-1910, cieľové miesto usídlenia uviedli:

  • 195,632 Pennsylvania
  • 48,310 New York
  • 35,729 New Jersey
  • 30,785 Ohio
  • 26, 351 Illinois