1914 Štatistický odhad: Slováci v USA

Z porovnania štatistických údajov z r.1910 (284,444) a z r.1920 (619,866), berúc do úvahy, že emigrácia počas 1.svetovej vojny poklesla, vyplýva, že začiatkom 1.svetovej vojny, v r.1914, v USA žilo asi 500,000 Slovákov.

Sú to však len odhady. Immigračný úrad napočítal 99,749 Slovákov immigrujúcich do USA medzi r. 1911-14 a 2,925 Slovákov immigrujúcich do USA medzi r. 1914-18