1875-1880 Začiatok masovej emigrácie Slovákov z Urorska

V tomto období dostávali Slováci na Spiši (v tom čase akási "kozmopolitická" oblasť) od Poliakov informácie o dobrých zárobkoch v Amerike. Odtiaľ sa informácia šírila po celom slovensky hovoriacom území. Cena "šífkarty" bola asi $80, a tak mnohí Slováci sa veľakrát zadĺžili a onedlho sa ocitli  na Ellis Island (New York) na svojej ceste do Pittsburghu. Tvrdopracujúci immigranti obyčajne splatili dlh behom niekoľkých mesiacov a začali posielať ušetrené peniaze domov.