1910 Štatistika: Slováci v Uhorsku

Podľa oficiálnej maďarskej štatistiky slovenský národ neexitoval. V sčítaní ľudu r.1910 nebola otázka  "Materinský jazyk", ale "Úradný jazyk". Podľa tohoto sčítania počet Slovákov klesol z viac ako 3 miliónov v r.1825 na menej ako 2 milióny v r.1910. Počet Maďarov za rovnaké obdobie vzrástol z 3,385,000 na 9,945,000.