1863.08.04 Prvé Valné Zhromaždenie Matice Slovenskej

Prvé valné zhromaždenie Matice slovenskej sa konalo 4. augusta 1863.

Za predsedu bol zvolený katolícky biskup Štefan Moyzes.

Moyzes

 

Za podpredsedu bol zvolený evanjelický superintendent Karol Kuzmány.

 

Kuzmany

 

(pozri sk.wikipedia.org