1830 - 1844 Maďarčina nahrádza Latinčinu

Latinčina bola nahradená maďarčinou ako oficiálny jazyk Uhorského kráľovstva. Iné národy odmietali maďarizáciu protredníctvom svojich akadémií, novín, časopisov a hlavne kodifikovaním svojich vlastných jazykov.