1780 - 1790 Panovanie Jozefa II

Joseph II bol cisárom Rakúsko - Uhorska. Vydal sériu reforiem. Medzi iným sa snažil zaviesť nemčinu ako jediný administratívny jazyk Rakúsko-Uhorska, čo pobúrilo maďarskú (sic) šlachtu. Maďari (Uhorský snem) sa rozhodli "maďarizovať" Uhorsko, v ktorom žili členovia ďalších 5 národov (pozri štatistiku z r.1825).