1914 Tri prúdy v túžbe po samostatnosti

Pred r.1914 americkí Slováci dúfali vo vytvorenie autonómneho Slovenska v rámci Uhorska. Počas 1.svetovej vojny sa situácia zmenila. Slováci v Amerike, podobne ako v Európe, boli rozdelený do troch hlavných skupín, sekularistilutheráni katolíci. Prvé dve skupiny dúfali vo vytvorenie najužšej možnej únie s Čechmi v jednotnom Československu. Tretia skupina, katolícka väčšina, naliehala aby bol vytvorený federálny štát Česko-Slovensko s plnou autonómiou pre Slovákov na ich území.