1893 Svetozár Hurban Vajanský uväznený za národné aktivity

Začiatok neskôr ako
1893 Jan 01

Svetozár Hurban Vajanský bol uväznený za svoje národné aktivity. Situáciu v tedajšom Rakúsko-Uhorsku opísal v „Óde na Kolumbiu“

Koniec skôr ako
0893 Dec 31