Emmer, František

Bola možná záchrana cára?

Submitted by starosta on Sun, 03/11/2018 - 00:41
rodina cara

 

Posledný ruský cár Mikuláš II. abdikoval po tom, ako bolševici zvrhli jeho vládu. Bolševici v tom čase ešte nemali plán, ako naložiť s cárskou rodinou. Potrebovali získať čas. A tak ho spolu s rodinou poslali do domáceho väzenia v Toboľsku.