Bolševici

S bolševikmi proti Nemcom

Submitted by starosta on Sat, 03/10/2018 - 04:42

Po bolševickej revolúcií v Rusku nastala v krajine neprehľadná situácia, ktorú využili centrálne mocnosti na dotlačenie Ruska k Brestlitovskému mieru, ale aj Ukrajina na vyhlásenie nezávislosti na Rusku. A neostalo len pri tom. Ukrajina sa obrátila na Nemecko so žiadosťou o pomoc v boji proti bolševikom a otvorene začala Nemcov podporovať, čo viedlo k rýchlemu presunu nemeckej armády cez Ukrajinu.

Kto je nepriateľ?

Submitted by starosta on Sat, 03/10/2018 - 04:09

V roku 1917 sa konali voľby v Rusku a hoci v nich neuspeli bolševici, nezabránilo im to v snahe likvidovať svojich protivníkov a neskôr po revolúcií si uchvátiť moc. Vtedy predstavitelia Česko - slovenskej národnej rady začali premýšľať nad troma možnosťami: