1919.01.18 - 1923 Parížska mierová konferencia

Zaciatok presne
0009 Jan 18

Začala sa 18. januára 1919 v zrkadlovej sieni Versaillského paláca pri Paríži. Práve tu, 18. januára 1871, bolo po prehratej vojne s Pruskom vyhlásené nemecké cisárstvo. Preto Francúzi trvali na tom, aby sa mierové rokovania konali v Paríži. Rokovania trvali nepretržite až do roku 1923, keď boli doriešené všetky územné problémy.

Zúčastnené štáty a zástupcovia

Na konferencii v Paríži sa zúčastnilo 27 víťazných štátov, porazené štáty zastúpené neboli. Sovietske Rusko konferenciu ignorovalo. Na konferencii pracovalo mnoho komisií (celkovo 58). Hlavný orgán konferencie – Radu desiatich – tvorili:

USA - Woodrow Wilson a Robert Lansing,
Veľká Británia – David Lloyd George a lord Arthur James Balfour
Francúzsko – Georges Clemenceau a Stephan Pichon
Taliansko - Vittorio Orlando a Sydney Sonnino,
Japonsko - barón Makino a vikomt Chinda.

Rada desiatich bola neskôr zmenená na Radu piatich (tvorili ju iba šéfovia delegácií piatich veľmocí), v prípade neprítomnosti Japonska alebo Talianska na Radu štyroch alebo Radu troch.

(pozri Parížska mierová konferencia)

Československú delegáciu na mierových rokovaniach viedol predseda vlády Karel Kramář, ale skutočnou vedúcou osobnosťou delegácie bol minister zahraničia Edvard Beneš. Sekretárom delegácie bol Štefan Osuský, ktorého prizvali z Londýna.

Česko-slovenská delegácia na konferencii bola v ťažkej situácii. Najhoršie bolo, že napriek tomu, že Česko-Slovensko patrilo medzi víťazné mocnosti, nemalo presne určené hranice štátu. Hranice štátov sa určovali na základe jedného z dvoch princípov, alebo z historického hľadiska alebo zo strategicko-ekonomického hľadiska. Z historického hľadiska mal vznikajúci štát nárok na Sudety, ale nie na Slovensko. Zo strategicko-ekonomického hľadiska to nebolo až také jasné. 

Koniec skôr ako
1923 Dec 31