1915.10.22 Clevelandská Dohoda

Zaciatok presne
1915 Oct 22

 Dohoda medzi Slovenskou Ligou v Amerike a Českým Národným Združením

Zástupcovia Čechov Slovákov z týchto organizácií súhlasili pracovať spoločne, ako rovní, na vytvorení federálného štátu Česko-Slovenska pozostávajúceho z dvoch rovnocenných národov Čechov a Slovákov.

Namiesto úvodu: Obdobie rôznych 100 ročníc a terminologický zápas

Submitted by starosta on Thu, 03/01/2018 - 03:56

Zopár uplynulých rokov, tento rok a zopár budúcich rokov je obdobím rôznych 100 ročníc, ktoré nám pripomínajú viaceré dôležité udalosti v našej histórii.

2014, 28.júl                    100 rokov od začiatku I.sv.vojny

2014-2017                     100 rokov od vzniku rôznych čs. légií

2015, 22.október           100 rokov od Clevelandskej dohody

2016, 13.február            100 rokov od vzniku Československej Národnej Rady v Paríži