1916.02.13 Vznik Českej Národnej Rady

Thomas G. Masaryk, Edward Beneš a skupina českých politických emigrantov zakladajú v Paríži "Českú Národnú Radu" s cieľom presvedčiť Spojenecké sily o potrebe rozbiť Rakúsko-Uhorsko a znovuobnoviť "České Kráľovstvo".