Československá obec legionárska - ČsOL

Zrod, vznik presne
1921 May 22

Československá obec legionárska (ČsOL) bola založená 22 mája 1921 legionármi vo Francúzsku, v Taliansku a v Rusku.

Jej činnosť bola komunistami násilne prerušená.

Po revolúcií došlo k obnoveniu jej činnosti a snaží sa pripomenúť odkaz légií a obetu legionárov, vďaka ktorým vznikla Česko-Slovenská republika a v nej tradícia demokratickej spoločnosti.

Medzi najznámejšie projekty ČsOL patrí Legiovlak a cyklus výstav: cesta legionára.

Viac na: www.csol.cz

Od zajatcov k légiám

Submitted by starosta on Thu, 03/01/2018 - 05:32

 

Československé légie zohrali dôležitú úlohu pri vzniku Česko-Slovenska. Po II. sv vojne a nástupe komunistov k moci, bol ich odkaz umlčaný. Aký bol ich príbeh a za akých okolností sa zrodili...