1917

Kto je nepriateľ?

Submitted by starosta on Sat, 03/10/2018 - 04:09

V roku 1917 sa konali voľby v Rusku a hoci v nich neuspeli bolševici, nezabránilo im to v snahe likvidovať svojich protivníkov a neskôr po revolúcií si uchvátiť moc. Vtedy predstavitelia Česko - slovenskej národnej rady začali premýšľať nad troma možnosťami:

Namiesto úvodu: Obdobie rôznych 100 ročníc a terminologický zápas

Submitted by starosta on Thu, 03/01/2018 - 03:56

Zopár uplynulých rokov, tento rok a zopár budúcich rokov je obdobím rôznych 100 ročníc, ktoré nám pripomínajú viaceré dôležité udalosti v našej histórii.

2014, 28.júl                    100 rokov od začiatku I.sv.vojny

2014-2017                     100 rokov od vzniku rôznych čs. légií

2015, 22.október           100 rokov od Clevelandskej dohody

2016, 13.február            100 rokov od vzniku Československej Národnej Rady v Paríži