1916.02.22 9th Congress of the Slovak League 1916

Zaciatok presne
1916 Feb 22

9-ty Kongres Slovenskej Ligy v Amerike sa uskutočnil v Chicagu.

Napriek Clevelandskej Dodode nezhody medzi českými a slovenskými organizáciami v Amerike pokračovali. Úlohou kongresu, okrem iného, bolo vniesť "jasno" do otázok spolupráce Slovákov s Čechmi.

Účastníci konferencie boli informovaní, že Masaryk, Durich, Beneš a Štefánik založili v Paríži Českú Národnú Radu. Pomenovanie Rady vzbudilo na kongrese veľké vzrušenie a vyvolalo otázku, ako má Slovenská Liga v Amerike postupovať v danej situácii. Bolo rozhodnuté, že Slovenská Liga pošle svojich delegátov do Európy, aby vysvetlili profesorovi Masarykovi a zodpovedným ľudom v Londýne, Paríži  a v Petrohradepozíciu Slovenskej Ligy v Amerike v otázkach založenia spoločného štátu Čechov a Slovákov.

Ako delegát Ligy bol zvolený (luterán) Dr. Štefan Osuský. Neskôr, 12.apríla 1916 bol užším výborom Ligy v Pittsburgu zvolený druhý delegát (katolík) Dr. Gustáv Košík, editor Katolíckeho Sokola.

Dr. Štefan Osuský bol kongresom zvolený aj za Vice-Prezidenta Slovenskej Ligy v Amerike.