Slovak Studies VIII p.048

Submitted by starosta on Mon, 02/26/2018 - 22:10
frame.SI08.48.JPG
Voľný slovenský preklad orámčekovaného textu je pod obrázkom (js)

Huškovo nezávislé stanovisko bolo nebezpečné pre Česko-Slovenské Hnutie pretože pri neexistujúcom mandáte (súhlase) Slovákov z Maďarska (sic), Češi v exile, ktorí obhajovali úniu Čechov a Slovákov, museli sa spoliehať na ameriských Slovákov, aby im dali takýto mandát (súhlas). Češi to priznali, keď editor "Bohemian Review" napísal: "Slováci v Maďarsku (sic) nemajú zvolených reprezentantov, preto tí, ktorí emigrovali do Ameriky musia hovoriť za celý národ". Češi si nemohli dovoliť, aby vodcovia amerických Slovákov odmietli Česko-Slovenské hnutie, pretože sa snažili, aby Spojené Štáty a Spojenci uznali toto hnutie a akákoľvek slovenská deklarácia proti tomuto hnutiu by mohla skomplikovať a možno poškodiť kauzu Česko-Slovenska.


T.G.Masaryk reagoval na tvrdé Huškovo stanovisko tým, že sľúbil, písomne, na špeciálnom stretnutí Česko-Slovenskej Národnej Rady v Pittsburghu 30.mája 1918, že Slováci budú mať v novom štáte Česko-Slovensko plnú autonómiu. Pittsburghská Dohoda, podpísaná všetkými 16 členmi Česko-Slovenskej Rady v Amerike a T.G.Masarykom ako prezidentom Česko-Slovenskej Rady v Paríži, špecificky prisľúbila, že: "Slovensko bude mať svoju vlastnú administratívu, svoj Snem a svoje súdy" a že "slovenčina bude oficiálnym jazykom na školách, v úradoch a vo verejnom živote.


Jozef Hušek "vydoloval" Pittsbughskú Dohodu od T.G.Masaryka iba po veľa dohadovaniach a ťažkých vyjednávaniach. 30.mája 1918 sa Hušek zjavil na schôdzke Česko-Slovenskej Národnej Rady v Pittsburghu a požadoval garancie pre slovenskú autonómiu (v novom Česko-Slovensku - pozn. js). Ján Janček a Ferdinand Písecký, nedávnoprišlí Masarykovi zástupcovia v Amerike, sa chopili skutočnosti, že Hušek nie je členom Česko-Slovenskej Národnej Rady a kričali "hamba mu", "vyhoďte ho".  Hušek odišiel do susednej miestnosti, kde oznámil (členovi Česko-Slovenskej Národnej Rady - pozn. js) Albertovi Mamateyovi ... pokračovanie na strane 49


 

Roky, ľudia, udalosti a lokácie v tomto článku nie sú spracované.
Chronologické údaje z tohoto článku nie sú zaznamenané v Chronológii