Slovak Studies VIII p.043

Submitted by starosta on Mon, 02/26/2018 - 22:01
frame.SI08.43.JPG
Voľný slovenský preklad orámčekovaného textu je pod obrázkom.

 


Janček navrhol, aby sa vytvorila Česko-Slovenská Národná Rada v Amerike a aby bola podriadená Parížskej Česko-Slovenskej Národnej Rade (Masaryk, Beneš, Štefánik, Dürich - pozn. JS). 


Obávajúc sa o zachovanie identity Slovákov, ktorých Češi počtom prevyšovali v pomere 3:1, niektorí americkí Slováci požadovali nie proporcionálnu, ale rovnakú reprezentáciu Slovákov a Čechov v   Česko-Slovenskej Národnej Rade v Amerike a dúfali, že by to mohlo byť príkladom aj pre Čechov v Európe. Americkí Češi pristúpili na túto slovenskú požiadavku 50/50 podielu na reprezentácii, nákladoch a práci Česko-Slovenskej Národnej Rady. Osem Čechov a osem Slovákov bolo členmi Rady. 

Za Čechov to boli

 • rev. Oldřich Zlámal
 • Hynek Dostál
 • Jan Straka
 • Karel Pergler
 • Dr. Ludvig Fisher
 • Bohumil Šimek
 • Ondřej B. Koukol
 • Libuša Motáková

 

Za Slovákov to boli

 • Albert Mamatey
 • Ján Janček
 • Gejza H. Mika
 • rev. Jozef Murgaš
 • rev. Ján Kubašek
 • Ján Pankuch
 • Andrej Šustek
 • Milan Getting

Roky, ľudia, udalosti a lokácie v tomto článku nie sú spracované.
Chronologické údaje z tohoto článku nie sú zaznamenané v Chronológii