Česko-Slovensko sa stáva skutočnosťou: centralisti sú spokojní, autonomisti sú sklamaní