O dějinách Československé revoluce 1914-1918

Submitted by starosta on Wed, 06/13/2018 - 07:24
Autor prispevku

V zaprášenej krabici, spolu s inými starými knihami, ktoré potomkom pôvodných emigrantov v dome zavadzajú a ktoré zvyknú priniesť a nechať pred kostolom sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri, som našiel zaujímavú, rozpadávávajúcu sa knihu, ktorú napísal a vlastným nákladom vydal pán Dr. Antonín Kalina. 

V tomto roku, keď si pripomíname sté výročie vzniku Česko-Slovenska, kniha pána Antonína Kalinu sa "zjavila" ako na zavolanie. Celú som si ju prečítal a našiel som v nej množstvo zaujímavých, menej známych informácií, ktoré dokreslujú, aspoň pre mňa, zložitosť obdobia, kedy sa naše národy, slovenský a český, pred 100 rokmi rozhodovali kto s kým a v akom zväzku bude žiť po skončení 1.svetovej vojny.

Predkladám vám na prečítanie niektoré stránky z tejto zaujímavej, vlastným nákladom autora vydanej publikácie. Súčasne prosím čitateľov, ktorí vedia kde a ako by som mohol kontaktovať potomkov autora, p. Dr. Antonína Kalinu, ktorý pôvodne žil a pracoval na adrese 1286 Thoreau Road, Lakewood, Ohio 44107, USA, aby mi to láskavo dali na vedomie cez email: jozef.starosta@gmail.com

 

kalina.000.a.JPG
Front page of the publication "BOJ O ČESKOSLOVENSKO"

 

Roky spomenuté v texte
Osoby a komunity spomenuté v texte
Geografické územia spomenuté v texte