Bola možná záchrana cára?

Submitted by starosta on Sun, 03/11/2018 - 00:41
Autor prispevku
rodina cara

 

Posledný ruský cár Mikuláš II. abdikoval po tom, ako bolševici zvrhli jeho vládu. Bolševici v tom čase ešte nemali plán, ako naložiť s cárskou rodinou. Potrebovali získať čas. A tak ho spolu s rodinou poslali do domáceho väzenia v Toboľsku.

Neskôr keď sa k oblasti priblížili československí legionári, nechali bolševici presúnúť cára s rodinou do Jekaterinburgu. Ani v tomto okamihu ešte bolševici nemali konkrétny plán.

František Emmert vo svojej knihe prináša dve zaujímavé tvrdenia: ruský cár rokoval o možnosti úteku z Ruska pod ochranou légií a československí legionári mali v pláne cára oslobodiť. Žiaľ cár nerokoval so zástupcom / predstaviteľom československých légií ako si myslel, ale s provokatérom bolševickej polície, ktorá sa tak dozvedela o jeho plánoch a rozhodla sa konať.

Zavraždenie ruského cára bolo odpoveďou na bolševický strach, že by cár odišiel do exilu. Samotná vražda sa odohrala 17. júla 1918, len desať dní pred príchodom československých legionárov do Jekaterinburgu.

Otázka:  Čo by bolo keby... je fikcia. Ale túžba cára odísť do exilu a ochota legionárov dostať ho z krajiny, je faktom!

Roky spomenuté v texte
Osoby a komunity spomenuté v texte
Geografické územia spomenuté v texte
Chronologické údaje z tohoto článku nie sú zaznamenané v Chronológii