Zvrhnú bolševikov?

Submitted by starosta on Sat, 03/10/2018 - 23:38

Československí legionári mohli napomôcť k zvrhnutiu bolševického režimu, ale to by nedokázali vlastnými silami. K tomu bolo potrebné, aby sa zapojili vojská ďalších členov Dohody. Avšak Briti Francúzi poskytli málo vojakov, bojovali predovšetkým na západnej fronte. Jediný kto mohol zasiahnúť, boli Japonci USA. Japonci mali v oblasti cca 70 tisíc vojakov. Avšak prišli po funuse, keď už fronta na Volge neexistovala. Okrem toho, Japonci mali v oblasti svoje vlastné záujmy. A USA sa zapojili do bojov na západnom fronte a tým vlastne ukončili I. sv. vojnu... Situácia v Rusku ich nechala chladnými.

Historici sa pri pôsobení légií v Rusku prikláňajú k možnosti, že dosiahli maximum možného. Ak by sa postavili proti bolševikom, nepochybne  by uspeli v niekoľkých bitkách. Ale došlo by k strate na životoch a nemali by odkiaľ dopĺňať stavy. Treba si uvedomiť, že légie by dlhodobo nedokázali odolávať niekoľkonásobnej presile bolševikov. A bez zapojenia spojencov, by to nemalo zmysel. To čo sa im podarilo, bolo ovládnutie Transibírskej magistrály. To bola hlavná a jediná dopravná tepna cez celé Rusko. Tú dokázali ovladnúť a udržať. Keď už boj bol nezmyselný, odovzdávali ju najprv do rúk protibolševických síl a neskôr do rúk bolševikov.

Z tohto obdobia najväčšou zásluhou československých legionárov bolo, že po ovládnutí Transibírskej magistrály zablokovali transport cca 500 000 až 1 milióna Nemcov, vojakov Rakúsko-Uhorskej armády (zaužívaný pojem je c. k. armáda – teda cisársko - kráľovská armáda, keďže panovník Rakúsko-Uhorska bol rakúsky cisár a uhorský kráľ), ktorí tak nemohli byť nasadení centrálnymi mocnosťami na francúzskom a talianskom fronte (boli internovaní v zajateckých táboroch na Sibíri a v Kazachstane). Tento faktor spolu s príchodom americkej armády do Francúzska rozhodol o porážke centrálnych mocností...

 

Geografické územia spomenuté v texte
Chronologické údaje z tohoto článku nie sú zaznamenané v Chronológii