Československé légie v Rusku

Submitted by starosta on Thu, 03/01/2018 - 05:39

Po prepuknutí I. sv. vojny najlepšie podmienky pre vznik československých légií ponúkalo Rusko. Dôvodov bolo niekoľko. Rusko túžilo ovládnuť východnú časť Rakúsko – Uhorska, takže malo svoje dôvody k tomu, aby podnecovalo nespokojnosť jednotlivých rakúsko – uhorských národností.

Pred vypuknutím vojny žilo v Rusku približne 100 tisíc Čechov a Slovákov (tých bolo len niekoľko stovák).  Dôvodom ich odchodu do Ruska bola myšlienka slovanskej vzájomnosti a predstava Ruska ako ochrancu slovanov, ale aj pracovná príležitosť (vycestovanie za prácou). Najviac krajanov žilo v oblasti Volynskej gubernie a na Kaukaze. Krajania v Rusku boli stúpencami Česko- Slovenska ako monarchie, personálnej únie s Ruskom a s Romanovcom na tróne...

Jekateringborg
Volné dílo File:Czechoslovaks in Yekaterinburg, 1918.jpg
Vytvořeno: 15. září 1918

 

Vznik československých légií v Rusku sa spája s 28 augustom 1914, kedy 700 krajanov z Kyjeva vytvorilo Českú družinu a na sviatok sv. Václava – patróna Českého kráľovstva zložili prísahu na prápor vyšitý svätováclavskou korunou. V roku 1914 sa k Českej družine pridala časť pražského 28 pešieho pluku a v roku 1915 časť mladoboleslavského 36 pešieho pluku. Dobrovolníci v Kyjeve boli rozdelení do 4 rôt.

Po prísahe sa Česka družina vydala na frontu a pripojila sa k ruskej cárskej armáde. Neskôr ruské velenie českú družinu rozdelilo na niekoľko malých jednotiek a rozmiestnilo ich medzi jednotlivé divízie, pričom pôsobili ako prieskumníci.

Krst ohňom prežila Česká družina 19. novembra 1914, kedy prišla aj o prvých mužov. Avšak odhodlanie a nasadenie s akým vojaci Českej družiny bojovali, si pomerne rýchlo vyslúžila rešpekt ruskej armády. Prakticky každý veliteľ chcel mať svoju českú jednotku prieskumníkov.

V roku 1914 sa ruskej armáde podarilo priblížiť na vzdialenosť cca 50 km od hraníc historického Sliezka a počas roka 1915 sa ruskej armáde podarilo prebojovať až cez vrcholky Karpat do horských oblastí severovýchodného Slovenska v priestore medzi Bardejovom a Medzilaborcami, kde žili Rusíni. Nakoniec sa však museli stiahnuť. Ruská armáda doslova utiekla z oblasti.

Vojaci Českej družiny sa vyznamenali v bojoch na línií Bug – Visla a vyslúžili si povesť elitnej jednotky v radoch ruskej armády. Ruské velenie ich okrem prieskumných činností čoraz viac začalo zapájať aj do ochrany ruského štábu. V roku 1915 tvorilo Českú družinu cca 1 200 vojakov, ktorí boli rozptýlení v rôznych divíziách. V decembri toho roku ruská armáda dovolila prijímať do družiny zajatcov z Rakúsko-Uhorskej armády (c. k. armády) a tak 15. januára 1916 vznikol Československý strelecký pluk, ktorý o pár mesiacov preorganizovali na Československú streleckú brigádu o sile troch plukov. Najviac sa však legionári zapísali do podvedomia vďaka bitke pri Zborove.

 

Roky, ľudia, udalosti a lokácie v tomto článku nie sú spracované.
Chronologické údaje z tohoto článku nie sú zaznamenané v Chronológii