Ľudia a komunity

Name
České krajanské spolky v Amerike
Slovenské krajanské spolky v Amerike
Tajný výbor Mafie
Česko-Slovenská Národná Rada
Poincaré, Raymond
Československé Légie v Rusku
Československé Légie vo Francúzku
Československé Légie v Taliansku
Československá obec legionárska - ČsOL

Československá obec legionárska (ČsOL) bola založená 22 mája 1921 legionármi vo Francúzsku, v Taliansku a v Rusku.

Jej činnosť bola komunistami násilne prerušená.

Po revolúcií došlo k obnoveniu jej činnosti a snaží sa pripomenúť odkaz légií a obetu legionárov, vďaka ktorým vznikla Česko-Slovenská republika a v nej tradícia demokratickej spoločnosti.

Medzi najznámejšie projekty ČsOL patrí Legiovlak a cyklus výstav: cesta legionára.

Viac na: www.csol.cz

Viktor Emanuel III
Volyňskí Češi
Hašek
Hornouhorský maďarský vzdelávací spolok - FEMKE
Živena 1869
Kníhtlačiarsky účastinársky spolok 1870
Slovenský spevokol 1872
Muzeálna slovenská spoločnosť 1893
Scotland Yard
Seton-Watson
Steed, Wickham
Národná Rada Česká
Národná Rada Českých Zemí
Pangermanisti
Herron, George
Karl, Rakúsko-Uhorský cisár
Lammash, prof.
Wilson, Woodrow, prezident USA
Čsl. légie
Klofáč
Česko-Slovensko
Československo
Ústredie slovenských ochotníckych divadiel
Lansing, Robert
George, David Lloyd
Balfour, Arthur James
Clemenceau, Georges
Pichon, Stephan
Orlando, Vittorio
Sonnino, Sydney
Makino, barón
Chinda, vikomt
Švajčiarska Konfederácia
Reparačná Komisia Parížskej mierovej konferencie
Československá obec legionárska
British Embassy in Washington
Czech and Slovak liberation movement in Russia
National Council of the Czech Lands
Czecho-Slovak National Council
Tisza, Istvan
Liberation movement in Paris
Synden, Hassel and Osuský Law Firm
Paris National Council
Czecho-Slovak Army
Liga národov - League of Nations
Czecho-Slovakia
Reparations Commission of Peace Conference
Peace Conference
Supreme Council of Peace Conference
Great Moravian Empire
Swiss Confederation
Sudety
Česko
Slovensko
Veľká slovanská ríša
Čechy
c. k. armáda – teda cisársko - kráľovská armáda
Slovaks
Americans
Poles
Slavs
Slovenský, Janko
Wolf, Július
Irish
Slovak Societies - Slovenské Spolky
Slovenské katolícke farnosti
Slovenské školy
Katolícke farnosti
Lutheranske farnosti
Lutheranske misie
Slovenské noviny v Amerike
Streator, Illinois
Bulletin
Americkí Slováci
Slováci v Uhorsku
Furdek, Štefan
 • 1982 - Pražský biskup na žiadosť Clevelandského biskupa posiela do Ameriky mladého seminaristu Furdeka, aby sa pripravil na vedenie Českej farnosti Lurdskej panny Márie
 • 1890, september, 4 - Š.Furdek založil 1. Katolícku Slovenskú Jednotu v Clevelande
 • 1907, máj, 26 - Š.Furdek bol zvolený za prezidenta Slovenskej Ligy v Amerike
 • 1909 - Š.Furdek sa vzdal úlohy prezidenta  Slovenskej Ligy v Amerike
 • 1910 - Š.Furdek sa vzdal úlohy editora Jednoty
Bishop of Prague - Pražský biskup
Bishop of Cleveland - Clevelandshý biskup
Bohenians
Gilmour, Richard, Bishop
Czech Parish of Our Lady of Lourdes - Česká farnosť Lurdskej Panny Márie
Národný Slovenský Spolok
 • 15. februára 1890 Peter Rovnianek zakladá v Pittsburghu, v Pennsylvanii Národný Slovenský Spolok.
 • Stanovy požadovali,
  • aby členovia boli kresťania, čím odrádzali sekulárnych Slovákov od vstupu do spolku
  • tiež aby sa členovia stali Američanmi, čím odrádzali zase tých Slovákov, ktorí sa eventuálne plánovali vrátiť naspäť domov
 • Národný Slovenský Spolok mal v r. 1918 iba 39,118 členov.
Slovenskí katolíci v USA
Slovenskí Lutherani v USA
Sekulárni Slováci v USA
Nová Vlasť - týždenník
Kossalko, Jozef, rev.
Zástava - týždenník
Prvá Katolícka Slovenská Jednota - First Catholic Slovak Union
Amerikánsko Slovenské Noviny - Amerikan Slovak News
Jednota - Unity - časopis 1.KSJ