Ľudia a komunity

Name
Francúzi
Francúzska vláda
Furdek, Štefan
 • 1982 - Pražský biskup na žiadosť Clevelandského biskupa posiela do Ameriky mladého seminaristu Furdeka, aby sa pripravil na vedenie Českej farnosti Lurdskej panny Márie
 • 1890, september, 4 - Š.Furdek založil 1. Katolícku Slovenskú Jednotu v Clevelande
 • 1907, máj, 26 - Š.Furdek bol zvolený za prezidenta Slovenskej Ligy v Amerike
 • 1909 - Š.Furdek sa vzdal úlohy prezidenta  Slovenskej Ligy v Amerike
 • 1910 - Š.Furdek sa vzdal úlohy editora Jednoty
Gabriele d'Annuncio
Gajda, Rudolf
Gazdík, Matúš
George, David Lloyd
German Minority in Czecho-Slovakia
German-English College
Gessay, Ignác
Getting, Milan
Gilmour, Richard, Bishop
Gottwald, Klement
Great Moravian Empire
Hašek
Herron, George
Hitler, Adolf
Hlas - Voice - týždenník clevelandských evanjelíkov
Hlasist - Voice
Hlinka, Andrej, Rev.
Hodža, Michal
Hodža, Milan
Hornouhorský maďarský vzdelávací spolok - FEMKE
Hungarian Army
Hupka, Tomáš
Hurban, Miloslav
Hušek, Jozef
Independent Slovak Support Association - NSPS
Irish
Italians
Janček, Ján, ml.
Janssen, Jules
Japonci
Jednota - Unity - časopis 1.KSJ
Joseph II, Cisár
Juriga, Ferdiš
Kanadská Slovenská Liga
Kanadský Slovák
Kapralik, John
Karl, Rakúsko-Uhorský cisár
Karlovský, L.J., rev
Katolícke farnosti
Katolícky Sokol
Kestl, Inncent, rev.
Kikta, John
King of Italy
King Victor Emanuel II
KIRCHBAUM
Klofáč
Kníhtlačiarsky účastinársky spolok 1870
Kolčak, Alexander, Admirál
Kollár, Ján
Korem A.
Košík, Gustáv
Kossalko, Jozef, rev.
Kossuth, Louis
Kráľovská talianská vláda
Kramář, Karel
Kubašek, Ján, rev.
Kuzmany, Karol, Rev, evanjelický superintendent
Lacko, Viliam SJ
Lammash, prof.
Lansing, Robert
Lenin, Vladimír Iljič
Liberation movement in Paris
Liga národov - League of Nations
Loubignac, francúzsky plukovník
Lutheranske farnosti
Lutheranske misie
Maďari
Magyar Lyceum in Bratislava
Makino, barón
Mamatey, Albert
Maršal-Petrovský, Gustáv
Martínek, Jos.
Masaryk, Tomaš Garyk
Matica Česká
Matica Chorvátska
Matica Moravská
Matica Slovenská
Matica Srbská
Meda
Mika, Gejza H.
Mikulas II
Moyzes, Štefan, Rev, katolícky biskup
Murgaš, Jozef, rev.
Muzeálna slovenská spoločnosť 1893
Národná Rada Česká
Národná Rada českých a Slovenských zemí
Národná Rada Českých Zemí
Národná Svetlica
Národné Noviny - National News
Národný Slovenský Spolok
 • 15. februára 1890 Peter Rovnianek zakladá v Pittsburghu, v Pennsylvanii Národný Slovenský Spolok.
 • Stanovy požadovali,
  • aby členovia boli kresťania, čím odrádzali sekulárnych Slovákov od vstupu do spolku
  • tiež aby sa členovia stali Američanmi, čím odrádzali zase tých Slovákov, ktorí sa eventuálne plánovali vrátiť naspäť domov
 • Národný Slovenský Spolok mal v r. 1918 iba 39,118 členov.
National Council of the Czech Lands
National fund for Slovakia - Nárolovensko
National Slovak Congress
National Slovak Society
Nemci
Nemecká armáda
Nitti