Ľudia a komunity

Name
American Slovaks
American Societies Federation
Američania
Americans
Americkí Slováci
Amerikánsko Slovenské Noviny - Amerikan Slovak News
Apponyi, Albert, count
Austro-Hungarian Army
Balch, Emily Greene
Balfour, Arthur James
Bellon, Joseph
Beneš, Eduard, Dr.
Beneš, Vojta
Berthelot, Philipe
Bielek, Ivan
Bishop of Cleveland - Clevelandshý biskup
Bishop of Prague - Pražský biskup
Bissolati
Blaho, Pavel
Blaho, Pavel Dr.
Bohemian Kingdom
Bohenians
Bolševici
Bolševická armáda
bolševická vláda
Bosák, Michal
Botík Ján
Briti
British
British Embassy in Washington
Bulletin
c. a k. armáda
c. k. armáda – teda cisársko - kráľovská armáda
Canadian Slovak League
Caproni - Štefanikovo lietadlo
Carnegie Technological Institute in Pittsburgh
Catholic Congress of Slovakia
Čeček
Čechy
Central Slovak National Committee
Centrálne mocnosti
Červená armáda
Češi
Česká Národná Rada v Paríži
České krajanské spolky v Amerike
České Kráľovstvo
České Národné Združenie v Amerike - Bohemian National Alliance of America
Českí a slovenskí zajatci
Česko
Česko-Slovenská armáda
Česko-Slovenská Národná Rada
Česko-Slovenská vláda
Česko-Slovensko
Československá armáda
Československá obec legionárska
Československá obec legionárska - ČsOL

Československá obec legionárska (ČsOL) bola založená 22 mája 1921 legionármi vo Francúzsku, v Taliansku a v Rusku.

Jej činnosť bola komunistami násilne prerušená.

Po revolúcií došlo k obnoveniu jej činnosti a snaží sa pripomenúť odkaz légií a obetu legionárov, vďaka ktorým vznikla Česko-Slovenská republika a v nej tradícia demokratickej spoločnosti.

Medzi najznámejšie projekty ČsOL patrí Legiovlak a cyklus výstav: cesta legionára.

Viac na: www.csol.cz

Československé Légie
Československé Légie v Rusku
Československé Légie v Taliansku
Československé Légie vo Francúzku
československí legionári
Československo
Chamberlain
Chapter 47 KSL
Chinda, vikomt
Chorváti
Clemenceau, Georges
Colby, americký major
Concordia College
Council of Jurists
Čsl. légie
Cudzinecká Légia - Foreign Legion
Czech and Slovak liberation movement in Russia
Czech and Slovak pilots
Czech Nation
Czech Parish of Our Lady of Lourdes - Česká farnosť Lurdskej Panny Márie
Czech-Slovak Army
Czecho-Slovak Army
Czecho-Slovak government
Czecho-Slovak National Council
Czecho-Slovakia
Czecho-Slovaks
Daxner, Ivan
Deák, František
Dohoda
Dostál, Hynek
Dual Monarchy
Ďurica, Milan S.
Durich, J.
Emmer, František
Eötvös, Joseph
Evanjelícka Jednota - Evangelical Union
Farman - Štefanikovo lietadlo
Federal State of Czech-Slovakia
Ferienčík, Ján A.
Fifth Congress of the League
Fisher, L. Dr.
Fisher, Ludvig, Dr.
Flammarion, Camille
Foch, generál