Zdrojové dokumenty

Description
Slovak Studies VIII, Slovak Institute, Cleveland - Rome, 1968
Slovak Studies X, Slovak Institute, Cleveland - Rome, 1970
sk.wikipedia.org
Petr Kozelka: Hrdinství Čechoslováků u Arrasu. In: Extra Válka I. světová speciál, jar 2014
Petr Kozelka: Postrach rakouských vojsk. In: Extra Válka I. světová speciál, jar 2014
Tomáš Michálek: Bitva na kterou Masaryk čekal. In: Extra Válka I. světová speciál, jar 2014
Petr Kozelka: Odvážní červenobílí ďáblové. In: Extra Válka I. světová speciál, jar 2014
Petr Blahuš: Vítězství alpských orlů s čs. emblémy. In: Extra Válka I. světová speciál, jar 2014
Petr Kozelka: Bez síly bodáků by republika nevznikla. In: Extra Válka I. světová speciál, jar 2014
Petr Kozelka a Andrea Poláčková: Za svobodu do legie. Živá histórie 1-2/2006
Československé legie v Rusku 1914 – 1920. Československá obec legionářská. 2013
Československé legie 1914 – 1920 a Československá obec legionářská. 2013
František Emmert: Českoslovenští legionáři za první světové války. Mladá fronta 2014
Ľuboš Kačírek: Orol, lev či dvojkríž? In: Historická revue 10/2008
Dalibor Vácha: Ostrovy v bouři. Epocha 2016
Dalibor Vácha: Bratstvo, Epocha 2015
slovak
The Canadian Encyclopedia
An unspecified source that was found at the parish in New Westminster. Probably: BOTIK, Jan: Slovaks on the West Coast of the USA and Canada. Author of the source: E. JAKESOVA: The emigration of Slovaks to Canada. Bratislava 1981, p. 39
KOREM, A: The footsteps of the first Slovaks in British Columbia, In: Canadian Slovak. Issue No. 46 / 14 November, 1970.
BOTIK, Jan: Slovaks on the West Coast of the USA and Canada.
KIRCHBAUM, J.M.: Slovaks in Canada, Toronto 1967, p. 146.
KOREM, A: Independent Support Association. In: Canadian Slovak. Issue No. 46 / 14 November 1970.
In 1954 the registered office of this chapter was transferred to New Westminster. The chapter based in Vancouver then became Chapter 66 KSL. KAPRALIK, J.: How we began organizing KSL in B.C. In: Canadian Slovak. Issue No. 46 / 14 November 1970
RADZO, S. Sr.: Chapter 47 KSL in New Westminster. In: Canadian Slovak. Issue No. 46 / 14 November 1970.
LACKO, V.: About the First Catholic Slovak Union I.KSJ in New Westminster. In: Canadian Slovak. Issue No. 46 / 14 November 1970.
Kalina: Boj o Československo
Archív Dr. Vácslava Vondráka