1915 Pozícia členov fraternalistických spolkov v Amerike

Fraternalistické organizácie v Amerike v tomto období pozostávali poväčšine z nových emigrantov. Členovia museli byť opatrní, aby nevzbudili dojem, že im viac záleží na ich pôvodnej vlasti ako na Amerike, ktorá ich pritúlila.